Dvacáté osmé Info odpoledne v Praze

Publikováno 30.4. 2024

Téma: Myelom a různé pohledy na jeho zvládání – vše, co by vás mohlo zajímat

Termín: 18. říjen 2022

Pokud hovoříme o mnohočetném myelomu, potom hovoříme o bolesti, která bohužel všechny pacienty s mnohočetným myelomem životem v nějaké míře doprovází. Je způsobena především bolestmi kostního aparátu. Uvádí se, že až 60 % pacientů má nějakým způsobem postiženy obratle, žebra nebo dlouhé kosti, což je v dalším životě významně hendikepuje.

Než se dostaneme k lázeňství, zdržme se chvíli v okamžiku, kdy vše začíná, tedy v období diagnostiky nemoci. Bolestmi zad trpí většina lidí nad padesát let věku. Otázka ovšem zní, kdy máme tuto bolest považovat za běžnou a ve kterém okamžiku ji máme začít vnímat jako závažnou. Pokud jde opravdu o bolesti zásadně omezující denní rytmus a trvající déle než měsíc, mělo by dojít k odběru krve. Stačí pouhá biochemie, aby lékař získal první indicii, že se v organismu děje něco závažnějšího. Dle doporučení hematoonkologů, by měl být pacient přicházející ke svému praktickému lékaři s bolestmi zad diagnostikován do tří měsíců, pokud tomu tak není, jde z našeho pohledu o pozdní diagnózu. V reálné praxi ovšem nacházíme velké množství pacientů, kteří tuto hranici významně překračují. Důvod, proč tomu tak je, není těžké odhalit. Lékaři prvního kontaktu, praktici, neurologové a ortopedi se s touto nemocí většinou vůbec nesetkávají, a proto je pro ně velmi obtížné na ni včas pomyslet. Praktický lékař typicky pošle pacienta na fyzioterapii, a protože není stanovena diagnóza, podstupuje člověk klasické masáže nebo různé manipulační techniky. Ty mohou jeho stav ve většině případů ještě zhoršit. Na ortopedii dostávají léky od bolesti, podstupují obstřiky a různá vyšetření. Pro ortopeda, který neuvažuje o myelomu jsou změny na prostém RTG snímku obtížně rozeznatelné. To je důvod proč se pacient v mnoha případech dostává do ambulancí specialistů s rozsáhlým poškozením skeletu. Takže jak by to mělo vypadat? Objeví se bolesti zad, přicházíte k lékaři, ten vás pošle na RTG a následně k fyzioterapeutovi, po měsíci nenastává úleva, lékař odebírá krev (biochemii, KO), nachází změny a volí specialistu, ke kterému vás odesílá. To by byla ideální cesta, realita je taková, že po různých peripetiích slyšíte diagnózu mnohočetný myelom s velkým zpožděním, nastupuje prvotní šok a vy hledáte na internetu. Proč jsem to všechno zmínil? Proto, abych poukázal na to, jak jednoduchá by diagnostika mohla být, pokud by lékaři prvního kontaktu uvažovali o mnohočetném myelomu. Diagnostiku už máte za sebou, tam nic nezměníme, ale téma dnešního setkání, lázně, vás možná ještě čekají. Bohužel i v oblasti lázeňství lékaři o myelomu vědí málo nebo nic. Chci vám ukázat a říct, jak jednoduché by to v lázních mohlo být, pokud o myelomu lékař ví, nebo o něm víte hodně vy a můžete si způsob lázeňské léčby korigovat.