Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 30.4. 2024

Téma: Poskytování individuálních odborných konzultací pacientům v lékárně

Termín: 6. září 2022

Paní doktorka se ve své prezentaci věnovala základním zdravotním problémům tížící naši společnost a také malému srovnání toho, co je v lékárnách nabízeno v zahraničí a v naší zemi. Na prevenci je v současné době ve zdravotnictví věnována pouze minimální část nákladů (hovoří se zhruba o třech procentech), což je z pohledu celkových nákladů opravdu minimální částka a z hlediska potřeb společnosti nepříliš rozumný přístup. Všichni jsme si vědomi toho, že populace obecně stárne a je potřeba přizpůsobit se těmto novým podmínkám. Nejde pouze o vyšší náklady na léčbu a péči jako takovou, ale jedná se rovněž o problémy s nedostatkem zdravotníků, vhodných prostor, nedostupností léků či další finanční problémy.

Problém způsobuje rovněž rozvoj technologií, který na jednu stranu napomáhá ke zvýšení životního komfortu, na druhou stranu přináší i určitá negativa jako je sedavé zaměstnání, dlouhý čas strávený v uzavřených prostorách, často u počítačů a také rychlý životní styl zaměřený na výkon a stále se zrychlující tempo, což vede k mnoha zdravotním problémům, hlavně k rozvoji civilizačních chorob. K nejčastějším patří cukrovka, chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc, zvýšený tlak nebo obezita. Lékařské společnosti napříč odbornostmi se v mezinárodní spolupráci zamýšlejí nad tím, jak celou tuto problematiku uchopit. Jednou z možností je zapojení širšího spektra zdravotnických odborníků, aby byla zátěž rovnoměrnější. Jde o snahu vytvářet tzv. multidisciplinární přístup, tedy co nejužší spolupráci odborníků různých kategorií, včetně farmaceutů. V naší zemi jsou farmaceuti nejčastěji vnímáni jako lékárníci (pracují v lékárnách), pomalu se do povědomí dostávají také kliničtí farmaceuti (pracují na odděleních nemocnic), ale patří zde i širší skupina lidí, kteří pracují v oblasti výroby nebo kontroly léčiv.

V naší zemi je stále za nejdůležitější službu považován výdej léků spolu s podáním informace o jejich užívání a upozorněním na možné nežádoucí účinky. Druhou, relativně novou službou, je pomalu se rozvíjející poradenský servis. I když má oporu v zákoně, stále je na něj pohlíženo jako na nadstandardní službu, i proto, že ne všichni lékárníci chtějí tuto službu nabízet.  Důvodů je několik: je nutné promyslet prostorové zabezpečení (klidná kancelář je nezbytnou podmínkou), personální zabezpečení (kdo, kdy a jak), dále je nutné dobře zvážit, zda investovat do zajištění povinné certifikace/oprávnění pro nabízení takových služeb a za jakých podmínek bude služba nabízena. Z povinného zdravotního pojištění tato služba totiž hrazena není, a proto se musí lékárna rozhodnout, zda poradenskou službu bude nabízet zdarma (pak pro to musí najít prostředky) nebo za úhradu, která jde za pacientem. A to je pouze jedna část příprav, druhou část představují lidé. Tedy najít farmaceuty, kteří jsou ochotni takovou službu zajištovat a v oblasti poskytování poradenských služeb se neustále vzdělávat. V každém okamžiku by si měl takový lékárník uvědomovat, kde jsou jeho mantinely, kde jsou jeho kompetence. Cílem poradenské služby je co nejvíce přispět k výslednému efektu léčby, lékárník/poradce by se měl tudíž maximalizovat léčbu a minimalizovat rizika.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z prosince 2021. V tištěné podobě je k dispozici v čekárnách specializovaných ambulancí do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.