Bulletin – září 2019

Publikováno 10.10. 2019

Klubový časopis č. 2., ročník XI., vydaný v září 2019, neprodejné

Vážení a milí přátelé,

možná si vzpomenete, že jsem si loni posteskl, jak jsem léto nedobrovolně strávil intenzivnějším odpočinkem, než jsem měl v úmyslu. Ani ve snu by mě nenapadlo, že letošní léto na tom budu úplně stejně, že zase budu nedobrovolně, intenzivně odpočívat s vysokou sádrou na noze. Jenže člověk míní a v našem případě ne Pán Bůh, ale myelom mění. Tak mě napadá, že se možná, v mém případě, do myelomu jen personifikoval. Kolik má vlastně podob a kde jsou hranice těch podob, které na sebe v našich očích bere? Kam všude jsme si my lidé schopni Jeho podobu dosadit a tvrdit, že je to Jeho vůle. A kde potom zůstala naše svobodná vůle, která se stále tolik zdůrazňuje? Stojíme o ni? Jsme vůbec připraveni, třeba jen na chvíli přemýšlet o tom, že ani Pán Bůh, ani nikdo jiný či nic jiného za nic z toho, co se nám děje nemůže, ale jsme to pouze my sami? Svobodná vůle!

Nebojte se, nestal se ze mě z přemíry volného času teolog-amatér, to jsou pro mě opravdu hodně hluboké vody a netroufám si se do nich hlouběji ponořit. Ale ta svobodná vůle každého z nás mi nedá spát. Četl jsem, že přírodní společnosti věří, že můžeme všechno a nemusíme nic, jen nesmíme zapomenout, že za to VŠECHNO i za to NIC neseme plnou odpovědnost, před kterou neutečeme. A je úplně jedno, zda si tuto skutečnost uvědomujeme nebo ne. Většina společností současného světa se řídí normami danými státem (právem), náboženstvím, morálkou a etikou, záleží jen na tom, který stát čemu přikládá větší význam a jedinec, pokud chce v takové společnosti žít, by měl pravidla znát a dodržovat. No a potom jsou zde nepsaná pravidla daná komunitou, tradicí, zvyky, rodinnou a společenskou výchovou, které dokázaly být v minulosti zcela nekompromisní, ale v současné době se, aspoň v našem společenském prostoru, dost rozvolňují.

A pak tu stojí Člověk, nebo možná človíček. Co z toho si vybere, kterým směrem se vydá, na co z toho bude klást větší důraz, co se mu bude zdát smysluplné? Podvolí se jedné nabídce nebo si hrdě vytvoří svou vlastní představu o bytí? Co mu při tom rozhodování pomůže? Bude odvážný nebo se bude bát?

Když jsem došel ve svých úvahách až sem, řekl jsem si, že je nejvyšší čas, aby mi sádru sundali. Upřímně, už jsem v to doufal, vlastně jsem s tím téměř počítal a těšil jsem se, že můj nedobrovolný domácí pobyt končí. Jenže svobodná vůle mého ortopeda se v přímém přenosu střetla s tou mou a jeho byla nesporně silnější. Takže stále ležím doma se sádrou a doufám, že za měsíc se poměry změní. Pak se opět přihlásím u svého fyzioterapeuta a začnu od začátku, raději nepočítám, kolikátý začátek už to je.

Vážení a milí přátelé, doufám, že vaše léto bylo radostné, plné pohody a pohybu. Osobně si přeji, aby přešlo do zadumaného babího léta a malebného podzimu, abychom si všichni mohli vychutnat tu krásu, kterou pro nás příroda vytváří. Každý podle své svobodné vůle. Těším se na všechna pozdně letní a podzimní setkání s vámi.

Petr Hylena, předseda spolku

Podrobný obsah čísla

  1. Příběh paní Jarmily: Věřím, že je to možné!
  2. Příběh paní Hany: Experimentální medicína dala paní Haně novou naději.
  3. Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Olomouci.
  4. Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Ostravě.
  5. Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Plzni.
  6. Možnosti lázeňské péče u pacientů s mnohočetným myelomem.
  7. Negativní ladění blízké osoby – jaké jsou dopady na zdraví a co s tím?
  8. Zdroje radosti jsou důležité pro boj s nemocí.
Časopis je pro pacienty s MM v tištěné podobě dostupný ve všech léčebných centrech ČR do okamžiku rozebrání čísla. V elektronické podobě je časopis dostupný pro členy Klubu pacientů MM.