Bulletin – září 2012

Publikováno 24.8. 2014

Klubový časopis číslo 2, ročník IV., vydaný v září 2012,  neprodejné

Hlavní témata čísla: Druhé setkání organizací pacientů se vzácným onemocněním, Vzdělávací seminář – Život s mnohočetným myelomem, odborné téma – Dexamethason a diabetes mellitus.

Podrobný obsah čísla:

 1. Příběh paní Jiřiny
 2. Setkání pacientů a přátel Klubu MM v Plzni
 3. Setkání pacienůt a přátel Klubu MM v Hradci Králové
 4. Setkání pacientů a přátel Klubu MM v Olomouci
 5. Setkání pacientů a přátel Klubu MM v Praze
 6. Setkání pacientů a přátel Klubu MM v Plzni
 7. Příběhy léků, příručka pro zvídavé čtenáře o vzniku, vlastnostech a používání léků
 8. Druhé setkání organizací pacientů se vzácným onemocněním
 9. Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi
 10. Příběh pana Petra
 11. Dexamethason a diabetes mellitus
 12. Charitativní golfový turnaj
 13. Vzdělávací seminář – Život s mnohočetným myelomem

Bulletin září 2012