Bulletin – září 2011

Publikováno 24.8. 2014

Hlavní témata čísla: Vzdělávací seminář – Život s mnohočetným myelomem, odborné téma – Deprese a její léčba, I. část, EFT – Technika emoční svobody.

Podrobný obsah čísla:

 1. Setkání pacientů a přátel Klubu pacientů MM v Brně
 2. Setkání pacientů a přátel Klubu pacientů MM v Praze
 3. Setkání pacientů a přátel Klubu pacientů MM v Olomouci
 4. Setkání pacientů a přátel Klubu pacientů MM v Hradci Králové
 5. Setkání pacientů a přátel Klubu pacientů MM v Plzni
 6. Evropský den práv pacientů
 7. Den otevřených dveří s ministrem zdravotnictví ČR
 8. Klinická hodnocení – studie
 9. Projekt joga a mnohočetný myelom
 10. Neziskovky v srdci FN Brno
 11. Dobrovolnický program ve VFN Praha
 12. Deprese a její léčba, I. část – odborné téma
 13. EFT – Technika emoční svobody
 14. Vzdělávací seminář – Život s mnohočetným myelomem
 15. Charitativní golfový turnaj

Bulletin září 2011

Rok vydání: září 2011/ročník III.