Bulletin – prosinec 2019

Publikováno 10.6. 2020

Klubový časopis č. 3, ročník XI., vydaný v prosinci 2019, neprodejné

Vážení a milí přátelé,

jsme na začátku nového roku, roku 2020. Není to tak dávno, co jsme psali letopočet podobný, jen pořadí číslic bylo jiné, protože jsme psali rok 2002. Tak si říkám – jsme pomalu o osmnáct let starší. Jsme však také zkušenější, vyrovnanější nebo moudřejší? Kam jsme se za tu dobu posunuli a jsme schopni se ctí a bez obav projít vším, co nám letošní rok nabízí?

Pátral jsem v paměti, co nás všechny, nebo mě osobně, v roce 2002 potkalo. V roce 2002 jsem vůbec netušil, že existuje nemoc se jménem mnohočetný myelom a před sebou jsem měl něco přes dva roky tohoto blahého nevědomí. Můj život měl ten „správný“ směr a já představu, jak bude fungovat dál. To, co se tehdy odehrávalo v mém okolí jsem samozřejmě také sledoval, ale přiznám se, že paměť milosrdně zklamala. Po krátkém pátrání bylo jasno. V roce 2002 jsme šli celkem třikrát k volbám a v srpnu naši zemi zatopila voda. Doslova a do písmene! Vzpomenete si ještě na tehdejší povodně? Já je už pomalu vypustil z hlavy, ale jakmile jsem v článku zahlédl jméno lachtana Gastona, který z Prahy doplaval až do Německa, najednou se ty obrázky zase začaly vracet. Šest krajů vyhlašuje nouzový stav, své domovy musí postupně opustit 225 000 lidí, České Budějovice, Plzeň a Praha pod vodou. Vrací se mi mnohé z toho, o čem lidi tenkrát mluvili, o čem přemýšleli, jak se chovali a možná i to, co cítili. Jakoby všichni najednou věděli, co je důležité a co podružné ….

Moc bych si přál, abychom si do tohoto roku přenesli právě tuto, z mého pohledu, tak těžce nadobytou schopnost. Rozeznat, co je důležité a co je podružné. Nespouštět z pozornosti věci, které mohou naše bytí ovlivnit na hodně dlouhou dobu a oddělit je od těch, často silně emocionálně laděných, co mnohdy přestavují jen jakousi „pěnu dní“ s jediným úkolem. Zaměstnat naši pozornost, odvést ji díky emocionálnímu náboji jiným směrem a nevšimnout si toho podstatného, určujícího. Tak mě napadá, že tato schopnost je užitečná nejen pro dění v našem okolí, ale také pro naše dění niterné. Myslím, že my všichni jsme si tuto schopnost posílili díky naší nemoci, otázkou zůstává, nakolik ji v běžném životě posilujeme dál. Zda stále umíme zužitkovat ty chvíle, kdy jsme díky nemoci jaksi automaticky oddělovali podstatné od nepodstatného nebo se znovu necháváme zahltit jakousi „pěnou dní“.

Nastupující rok má v letopočtu dvě dvojky. Dvojka je prý číslem intuice, jemnocitu, pochopení pro druhé a také vzájemné komunikace. Nula je jakýmsi posilovačem všech čísel. Ať už je to pravda nebo ne, celkem se mi představa takového roku líbí. Je příjemné představit si rok 2020 jako rok, kdy se zklidní vyhrocené emoce, kdy se lidi začnou zabývat tím, co je podstatné a začnou o těchto podstatných věcech mluvit s dávkou nadhledu. Kdy začnou hledat racionálnější a vyvážená řešení. Kdy se rozhodnou poslouchat názor druhého bez toho, že jeho postoj budou považovat za útok. Kdy spolu lidi jednoduše začnou znovu mluvit, a především se s pochopením poslouchat a třeba i otevřeně diskutovat.

Vážení a milí přátelé, opravdu netuším, jaký bude rok 2020, ale jsem si jistý, že vám všem upřímně přeji, aby vám přinesl vše dobré. Naplněné vztahy, každodenní kousek štěstí a radosti a nadhled, tolik potřebný pro rozlišení důležitého od podružného. Těším se na všechna další společná setkání.

Petr Hylena, předseda spolku

Podrobný obsah čísla

  1. Příběh paní Dariny: Věřte si a mějte rádi sami sebe.
  2. Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Brně.
  3. Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Praze.
  4. Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Plzni.
  5. využití poznatků a metod pozitivní psychologie pro podporu duševního a tělesného zdraví.
  6. Panelová diskuse – otázky a odpovědi.
  7. Zdroje radosti jsou důležité pro boj s nemocí.
Časopis je pro pacienty s MM v tištěné podobě dostupný ve všech léčebných centrech ČR do okamžiku rozebrání čísla. V elektronické podobě je časopis dostupný pro členy Klubu pacientů MM.