Bulletin – květen 2020

Publikováno 21.1. 2021

Klubový časopis č. 1, ročník XII., vydaný v květnu 2020, neprodejné

Vážení a milí přátelé,

určitě jste v minulých dnech několikrát vyřkli: „ani ve snu by mě nenapadlo“. Připojím se. Ani ve snu by mě nenapadlo, když jsem psal úvodník do prosincového čísla Bulletinu a vzpomínal (nebo přesněji hledal na webu), co se stalo v roce 2002, že se rok 2020 do našich myslí zapíše tak nezapomenutelným způsobem. Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by něco podobného zažil, kdo by byl připraven. Roky se sice mluví o přípravách různých krizových plánů národních i nadnárodních institucí, vyhledávání hrozeb, jejich předcházení, nastavování systémů. Mnoho vážených dam a pánů k nám promlouvalo, sepisovalo doporučení, diskutovalo a ujišťovalo. Jak jsme jako lidstvo připraveni, zajištěni a v bezpečí. Většinou teorie a pak přišla praxe. Kde se zval, tu se vzal, je tu. Virus. Coronavirus.

A všechno je najednou jinak. Doslova v přímém přenosu můžeme sledovat a zjišťovat, co je a co není funkční, co je a co není potřebné, co je a co není důležité. Někde jsem slyšel, že tato doba je dobou „odhazování masek“. Naprosto souhlasím, v době nestandardních podmínek se vždy ukáže (a vždy nechtěně), kdo je kdo a co v čem vězí. Taky se říká, že štěstí přeje připraveným nebo že všechno zlé, je k něčemu dobré. I s tím souhlasím. Já si třeba uvědomil, že nás myelom na tuhle dobu poměrně dobře připravil. Říkáte si, co je to za nesmysl, když ze všech stran slyšíte, že patříme do rizikové, ohrožené skupiny? Tak schválně, zkuste to se mnou.

Kdo si mohl, stejně jako my při transplantaci, vyzkoušet izolaci? Kdo je více než my různými hospitalizacemi a snížením pohybu připraven na různá omezení a samotu? Kdo si stejně jako my prožil tolik chvil, kdy se musel zabývat jen sám sebou nebo vyhlídkou často neradostné budoucnosti? Kdo ví lépe než my, jak to vypadá, když se člověku změní život ze dne na den? Kdy už nic není a nebude jako dřív?  Kdo je více než my zvyklý na to, že jeho imunita je oslabena, takže je vycvičen k tomu, aby dodržoval hygienu, v době chřipek se vyhýbal davům a hromadným dopravním prostředkům, používal desinfekci? Kdo z vás doma neměl aspoň jednu roušku a rukavice? Kdo jiný, než naši nejbližší moc dobře vědí, že nic z toho, co bylo domluveno neplatí v okamžiku, když oni nebo jejich děti onemocní? Kdo je více než my a naši nejbližší zvyklí dodržovat doporučený režim a nezbytná opatření? Kdo z nás neprošel poznáním, že život je konečný? Kdo z nás nepochopil, že manipulace, lež, závist a nenávist nám v životě radost nepřinese?  Kdo z nás naopak neprošel poznáním, že život může být radostný a naplněný, i když měl člověk původně úplně jinou představu? Že když něco ztratí, tak něco jiného najde? Kdo ví líp než my, že ohleduplnost, laskavost, vděčnost a pochopení spolu s odpovídající mírou respektu, pokory a shovívavosti je přesně to, co náš život vede vpřed? Tak co myslíte, jsme připraveni?

Vážení a milí přátelé, musím se jako minule přiznat, že opravdu netuším, jak se bude dál vyvíjet rok 2020. Ovšem pevně věřím, že díky tomu, co jsme v minulosti ve svých životech zvládli, díky pomoci našich lékařů, sester a všech ostatních zdravotníků, a především díky naší společné vnitřní síle a odhodlání celou tuhle „dobu koronavirovou“ bezpečně a ve zdraví zvládneme. Těším se na všechna další společná setkání. Opatrujte se.

Petr Hylena, předseda spolku

Podrobný obsah čísla:

  1. Příběh paní Heleny: Byla jsem v lázních …
  2. Vím, že nic nevím aneb správný výklad „doby covidové“ pro naše pacienty
  3. Čekal někdo, že se dá normální život ze dne na den „vypnout“?
  4. Situace, ve které se nacházíme, nikdo z nás nikdy nezažil ….
  5. Pánbůh zaplať, že došlo droždí!
  6. Nebojte se chodit k lékaři!
  7. Jak žít s myelomem v přirozeném prostředí s možností vzniku infekčního onemocnění?
  8. Svět se ze dne na den změnil ….
  9. Informační odpoledne Klubu pacientů MM v Hradci Králové
  10. Panelová diskuse – otázky a odpovědi, druhá část
Časopis je pro pacienty s MM v tištěné podobě dostupný ve všech léčebných centrech ČR do okamžiku rozebrání čísla. V elektronické podobě je časopis dostupný pro členy Klubu pacientů MM.