Bulletin – duben 2011

Publikováno 24.8. 2014

Hlavní témata čísla: Zkušenosti ze semináře pro pacienty s mnohočetným myelomem a rodinné příslušníky v San Francisku, odborné téma – Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty, Péče o dutinu ústní.

Podrobný obsah čísla:

  1. Příběh paní Ludmily
  2. Setkání pacientů a přátel Klubu MM v Brně
  3. Setkání pacientů a přátel Klubu MM v Olomouci
  4. Sociální a ekonomické aspekty moderní léčby
  5. Rádce pacienta, příručka ke zlepšení bezpečí pacienta – III. část
  6. Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty – odborné téma
  7. Péče o dutinu ústní – odborné téma
  8. Zkušenosti ze semináře pro pacienty s mnohočetným myelomem a rodinné příslušníky v San Francisku

Bulletin duben 2011

Rok vydání: duben 2011/ročník III.