IX. Valná hromada Klubu pacientů MM

Devátá Valná hromada Klubu pacientů mnohočetný myelom se konala dne 6. září 2014 v rámci X. Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem v lázeňském domě Tree of Life v Lázních Bělohrad. Valné hromady se zúčastnilo 66 členů. Hlavním bodem programu bylo schválení nových stanov sdružení.

Zápis IX. Valné hromady, 6. září 2014

Účetní závěrka, rok 2013