Stručný průvodce – Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom)

Publikováno 24.8. 2014

Brožura je určena pacientům, u kterých bylo zjištěno onemocnění mnohočetný myelom (nebo pod jiným názvem plazmocytom či Morbus Kahler). Stručný průvodce chce jednoduše vysvětlit o jakou nemoc se jedná, jak tato nemoc vzniká a s jakými výsledky je ji možno léčit.

Stručný průvodce byl přepracován a aktualizován v roce 2021.

Stručný průvodce: Mnohočetný myelom

Aktualizováno roce 2021.