Členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.

Publikováno 13.9. 2023

Dne 14. října 2023 se bude v rámci 18. vzdělávacího semináře pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké konat Členská schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.

Schůze členů Klubu pacientů bude zahájena v 11.30 hod v Konferenčním sále Hotelu Jezerka, Ústupky 278, Seč.

Podrobný program schůze včetně dalších dokumentů bude zveřejněna během nejbližších dnů zde.

Pozvánka, Členská schůze, 14.10.2023

Navrhované změny Stanov, znění před CS