ros

Třicáté Info odpoledne v Praze

Téma: Novinky v sociální oblasti pro pacienta s hematoonkologickým onemocněním. Představení schválených  a plánovaných změn; Tělo – místo, kde jsme doma Termín: 14. listopadu 2023 Novinky v sociální oblasti Změna pracovní neschopnosti: V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti u onkologicky nemocných pacientů bylo donedávna možné v případě neomezených vycházek žádat o dobu tří […]

pokračování...

Dvacáté osmé Info odpoledne v Plzni

Téma: Mnohočetný myelom a rehabilitace aneb jak může RHB pomoci v běžném životě; Význam zobrazovacích metod při diagnostice myelomu Termín: 7. listopadu 2023 Text vyjde v Bulletinu  v květnu 2024

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Ostravě

Téma: Minimální reziduální nemoc a já; Podpora výzkumu v oblasti mnohočetného myelomu Termín: 5. září 2023 Dle mého odhadu bude problematika MRD v následujících dvaceti až třiceti letech významným tématem odborných diskusí. To, jakým tempem a s jakým úspěchem se budeme na tomto poli pohybovat, bude v nejvyšším zájmu nově diagnostikovaných pacientů a […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Léčba bolesti u pacientů s myelomem – jak si poradit v domácích podmínkách; Jak se vyznat v lékařské zprávě Termín: 29. června 2023 Text vyjde v Bulletinu v květnu 2024

pokračování...

Dvacáté sedmé Info odpoledne v Plzni

Téma: Vybrané specifické komplikace a situace u myelomu; Autologní transplantace v průběhu času Termín: 27. červen 2023 Pokud bychom to řekli naprosto jednoduše a zcela laicky, jde o výměnu kostní dřeně za kostní dřeň novou/zdravou. Můžeme rozdělit na transplantaci autologní (tedy člověk si může kostní dřeň darovat sám sobě) nebo […]

pokračování...

Dvacáté deváté Info odpoledne v Praze

Téma: Výživa v prevenci rozvoje nemoci a možnosti racionálního stravování u pacientů s mnohočetným myelomem Termín: 5. června Jednoduše jde říci, že jde o stravování rozumné. Nebo také stravování zdravé. Zdravé stravování je koncipováno tak, aby naplňovalo potřeby člověka, napomáhalo prevenci chronických chorob a posilovalo zdraví. Výzkumníci pracují s jednoduchým předpokladem. Pokud […]

pokračování...

Dvacáté páté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Imunoterapie – téma současnosti i blízké budoucnosti Termín: 26. května 2023 V oblasti mnohočetného myelomu se již poměrně dlouhou dobu debatuje o tom, zda se jedná o vyléčitelné nebo nevyléčitelné onemocnění. Pan profesor je toho názoru, že v současnosti stále nemůžeme hovořit o trvalém vyléčení, protože myelom se jako nemoc mnohdy chová […]

pokračování...

Třicáté první Info odpoledne v Brně

Téma: Používání Nordic – Walking, proč a jak jej bezpečně využívat v každodenním běžném životě; krátká vycházka s odborným dohledem Termín: 10. října 2023 Text vyjde v Bulletinu v květnu 2024

pokračování...

Třicáté Info odpoledne v Brně

Téma: Empatie aneb slovo lékaře může léčit, pokud má lékař empatii – II. Termín: 12. říjen 2022 Existují tři informační kanály upozorňující nás na to, že v našem životě něco není v pořádku, že se náš životní styl posouvá nežádoucím směrem. Výhodou je, že tyto tři informační kanály máme neustále k dispozici, jediné, […]

pokračování...

Dvacáté deváté Info odpoledne v Brně

Téma: Empatie aneb slovo lékaře může léčit, pokud má lékař empatii – I. Termín: 29. červen 2022 Je dobré, pokud jsme ochotni zjistit a sami sobě přiznat, kolik pozornosti věnujeme sami sobě a projevům svého vlastního těla. Nemoc (pokud se nejedná o úraz nebo náhlou příhodu) většinou nepřichází znenadání, spíše se […]

pokračování...

Dvacáté osmé Info odpoledne v Praze

Téma: Myelom a různé pohledy na jeho zvládání – vše, co by vás mohlo zajímat Termín: 18. říjen 2022 Pokud hovoříme o mnohočetném myelomu, potom hovoříme o bolesti, která bohužel všechny pacienty s mnohočetným myelomem životem v nějaké míře doprovází. Je způsobena především bolestmi kostního aparátu. Uvádí se, že až 60 % […]

pokračování...

Dvacáté sedmé Info odpoledne Praha

Téma: O krvi od Adama aneb hematologie z odstupu Termín: 9. červen 2022 Je zajímavé sledovat, jak a nakolik se povaha vztahu lékař-pacient mění z pohledu historického, a nemusíme se dívat do hluboké historie. Jistě si ještě mnozí vzpomeneme na dobu, kdy se automaticky předpokládalo, že lékař je danou a nezpochybnitelnou […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Ostravě

Téma: Domácí posilovací techniky s využitím therabandu a minirolleru; indikace lázeňské péče u pacientů s myelomem Termín: 15. listopad 2022 Pojďme tedy k lázeňství a fyzioterapii a pomyslně se přenesme do okamžiku, kdy ukončujete primární léčbu, máte za sebou transplantaci, dostali jste se do remise, všechno jste zvládli. V tento okamžik nastupuje […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Olomouci

Téma: Nové léky a přístupy v léčbě myelomu; Výživa u pacientů s mnohočetným myelomem Termín: 6. říjen 2022 Paní magistra hned v úvodu uvedla, že pro pacienty s mnohočetným myelomem není určena žádná speciální dieta, pokud jsou nějaká omezení doporučována, jsou zaměřená spíše na doprovázející nemoci (např. zvýšený krevní tlak, diabetes nebo […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Poskytování individuálních odborných konzultací pacientům v lékárně Termín: 6. září 2022 Paní doktorka se ve své prezentaci věnovala základním zdravotním problémům tížící naši společnost a také malému srovnání toho, co je v lékárnách nabízeno v zahraničí a v naší zemi. Na prevenci je v současné době ve zdravotnictví věnována pouze minimální část nákladů […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Ostravě

Téma: Jaké léčebné režimy nezbytně nutně potřebujeme; Kým jsme nejen při příjímání péče Termín: 21. červen 2022 Odpověď na otázku – kým jsem/kdo jsem je možné hledat v různých oblastech – ve své životní historii, osobním nebo profesním růstu. Vše, co člověk od okamžiku narození do současné chvíle zpracoval a přijal […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Olomouci

Téma: Nové léky a přístupy u mnohočetného myelomu v roce 2022 Termín: 7. březen 2022 Začátkem tohoto roku jsme stále byli trochu nejistí v tom, jaké budou možnosti osobního setkávání se v tomto roce. Některé Kluby se z různých důvodů neměly možnost setkat již poměrně dlouhou dobu, podobná situace vznikla i v Klubu […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Ostravě

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem, co lze očekávat od pobytu v lázních?  Domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy pomocí minirolleru. Termín: 15. listopad 2022. Co můžete a měli byste od lázeňského pobytu očekávat? Záleží na vás, jaký přístup si zvolíte. Někdo od lázní očekává […]

pokračování...

Třetí Info odpoledne v Ostravě

Téma: Dostupnost moderních léků u mnohočetného myelomu v ČR a srovnání v rámci Evropy. Termín: 16. září 2021. V nedávné době se objevila řada nových léků a my doufáme, že se co nejdříve další tři čtyři dostanou do stadia procesu přiznání úhrady. S velkou pravděpodobností se do procesu úhrady dostane i tzv. […]

pokračování...

Dvacáté osmé Info odpoledne v Brně

Téma: Vše o myelomu aneb aktuální problémy pacientů a jejich lékařů. Termín: 8. září 2021. Pan profesor Luděk Pour si nejdříve položil otázku vztahující se k tématu jeho prezentace. Co nás v dnešní době tolik trápí? A hned si také odpověděl: „trápí nás covid, a trápil nás dlouho. Ale já […]

pokračování...

Dvacáté šesté Info odpoledne v Plzni

Téma: Poruchy imunity u hematologických pacientů. Termín: 7. září 2021. Paní doktorka Alexandra Jungová nám položila základní otázku, na kterou se pokusila co nejjednodušeji odpovědět. Co je to vlastně imunita? Přirovnala imunitu k „boxerovi“, jinak řečeno jde o nástroj těla, díky němuž umí organismus rozpoznávat viry, bakterie nebo nádorové buňky […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Rizika onemocnění covid-19, vliv vakcinace a její pozitivita včetně možných negativních vedlejších důsledků. Termín: 3. září 2021. Nebylo možné zvolit jiné téma než to, které na dlouhou dobu ovládlo celou společnost a samozřejmě významně zajímalo všechny pacienty s mnohočetným myelomem. Po celou dobu epidemie všichni získali mnoho cenných zkušeností […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Olomouci

Téma: Nežádoucí účinky léčby MM. Zásady správné výživy u myelomu. Termín: 14. listopad 2019. V prvním tématu jsme se věnovali léčbě mnohočetného myelomu, jednotlivým lékům a lékovým kombinacím, přehlednou prezentaci si připravila MUDr. Petra Krhovská. Velkou část prezentace doktorka věnovala nežádoucím účinkům, které v některých případech mohou i dlouhodobě znepříjemňovat každodenní běžný […]

pokračování...

Druhé Info odpoledne v Ostravě

Téma: Společné nástroje komunikace mezi lékařem a pacientem při výběru léčby v relapsu onemocnění. Výživou v boji s myelomem. Termín: 19. listopadu 2019. Prvnímu tématu se věnoval prof. Roman Hájek a jeho prezentace nesla jasný vzkaz směrem ke všem přítomným pacientům Nebojte se svého lékaře ptát na cokoliv, čemu nebudete rozumět. Nebojte se […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Léky a jejich (nad)užívání aneb co je dobré vědět o lécích. Možnosti lázeňské péče u pacientů s myelomem Termín: 12. listopad 2019. O lécích a jejich užívání či nadužívání hovořila PhDr. Ivana Plechatá, mimo jiné upozornila na to, že léky jsou většinovou společností vnímány jako prostředek, který pozitivně ovlivňuje […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Transplantace kmenových buněk u myelomu Termín: 7. červen 2019. Pan docent Jakub Radocha si připravil krátkou prezentaci, ve které vysvětlil základní pojmy vztahující se k transplantaci. V návaznosti na své kolegy rovněž uvedl, že vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologní transplantace je v léčbě stále považována za jeden z nejdůležitějších léčebných prostředků. Na základě mnohých […]

pokračování...

Dvacáté páté Info odpoledne v Plzni

Téma: Zdravou stravu nevygooglíte, tu vám poradí naše vlastní tělo. kortikoidy v léčbě myelomu. Termín: 23. říjen 2019. První přednášející, paní Jaroslava Kreuzbergová, DiS., pracuje jako vedoucí nutriční terapeutka Oddělení klinické dietologie FN v Plzni a připravila si pro nás opravdu zajímavou prezentaci, ve které se prolínala výživová doporučení s […]

pokračování...

Dvacáté šesté Info odpoledne v Praze

Téma: Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví. Termín: 18. říjen 2019. S velkou radostí jsme na našem setkání přivítali PhDr. Ing. Martina Pospíchala, člena Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti a netrpělivě očekávali jeho sdělení. Diskuse o vlivu emocí na imunitu každého z nás se začaly objevovat na setkáních […]

pokračování...

První Info odpoledne v Ostravě

Téma: Co bych chtěl vědět, kdybych byl pacient s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem. Mnohočetný myelom, stále lépe léčitelné onemocnění. V úterý 21. května 2019 proběhlo v odpoledních hodinách v přednáškové místnosti budovy Onkologie historicky první setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom v Ostravě. V úvodu setkání vystoupila PhDr. Andrea Polanská, náměstkyně ošetřovatelské péče FN Ostrava, která […]

pokračování...

Dvacáté sedmé Info odpoledne v Brně

Téma: Mnohočetný myelom včera, dnes a zítra. V odpoledních hodinách dne 10. října 2019 se konalo další z odpoledních klubových setkání v Brně. Sešli jsem se ve vyhlášeném pavilonu Anthropos, v Pisárkách. S radostí jsme přivítali MUDr. Vieru Sandeckou, Ph.D., lékařku Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Po úvodním […]

pokračování...

Dvacáté šesté Info odpoledne v Brně

Téma: Pozitivní psychologie v praxi: Jak si udržet naději a duševní vyrovnanost v náročných životních situacích. Termín: 12. červen 2019. Tentokrát jsme na svém setkání přivítali doc. PhDr. Alenu Slezáčkovou, Ph.D., působící na Psychologickém stavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje předměty pozitivní psychologie, psychologie zdraví a psychohygiena. […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Plzni

Téma: Léčba bolesti u nemocných s mnohočetným myelomem. Termín: 28. květen 2019. Podle paní doktorky by žádný odborník na léčbu bolesti neměl pacienta vyšetřit jen „od stolu“, tedy bez toho, že na něj „fyzicky sáhne“ a nezjistí, jaké jsou jeho projevy (dle grimas v obličeji lze poměrně spolehlivě zjistit intenzitu bolesti […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Postavení transplantace krvetvorných buněk u mnohočetného myelomu. Verbální Kung-fu. Dvacáté setkání členů Klubu pacientů mnohočetný myelom v Olomouci se konalo 25. dubna 2019 v příjemných a nám všem dobře známých prostorách Regionálního centra Olomouc. Transplantace krvetvorných buněk patří mezi poměrně nedávno zavedené techniky v léčbě jak hematologických, tak i nehematologických onemocnění. První […]

pokračování...

Dvacáté páté Info odpoledne v Praze

Téma: Zdravotní, sociální a finanční gramotnost – jak se nenechat napálit a na co nezapomenout? Termín: 13. březen 2019. Přednášky se ujala Mgr. Šárka Slavíková, sociální pracovnice naší partnerské organizace Amelie. Hned v úvodu upozornila na to, že v současné době s velkou pravděpodobností žijeme v jednom z nejhektičtějších období […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Smích jak ho neznáte aneb povídání o smíchu spolu s ochutnávkou jógy smíchu. Netradiční téma se neslo v duchu úvodních vět: “ Smích s lidmi byl, je a bude je totiž jazykem všech. Bohužel naše uspěchaná doba přináší spíše situace stresové než veselí a smích. Přitom smích díky svým […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Praze

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem. Domácí posilovací techniky s využitím  therabandu  a uvolnění plosky nohy pomocí minirollerů. Klubovým setkáním v Praze jsme uzavřeli další sérii informací projektu Musí myelom bolet, směřujících k posílení psychického a fyzického zdraví pacientů s myelomem. I na tomto setkání zaznělo mnoho zajímavých […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Plzni

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem, domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy pomocí minirollerů. Cvičení s therabandem je cvičením odporovým ve smyslu vytrvalostních tréninků, s jeho pomocí lze velmi efektivně protahovat a posilovat jednotlivé oslabené svaly. Zároveň je možné prodýchat celý organismus, aktivovat kardiovaskulární systém […]

pokračování...

Devatenácté Info odoledne v Olomouci

Téma: Indikace lázeňské léčby u pacientů s myelomem, domácí posilovací techniky. Doprovodné téma: Bhutan, země hřmícího draka. Podzimní setkání se konalo 13. září 2018 v nám důvěrně známých prostorách Regionálního centra Olomouc. Pobyt v lázních by měl být považován za logickou a samozřejmou podmínku, která napomůže k celkové regeneraci organismu […]

pokračování...

Dvacáté páté Info odpoledne v Brně

Téma: Lázeňská léčba u pacientů s mnohočetným myelomem. Dvacáté páté setkání Klubu Brno se konalo dne 24. května 2018 v Domě Jiřího Gruši, setkání bylo zahájeno dle programu. Prvním přednášejícím byl MUDr. Jan Straub, hovořil o výhodách lázeňské péče a také se zmínil o nové lokalitě, kterou by mohli pacienti […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Plzni

Téma: Jak a proč léčíme osteoporózu. Informační odpoledne se uskutečnilo dne 23. května 2018 a to tradičně v salonku hotelu U Pramenů. Přednášejícím byl MUDr. Richard Pikner, Ph.D., primář laboratoří a kostní poradny Klatovské nemocnice, a.s. Pan primář nám nejdříve vysvětlil, že kost je živý orgán, který obsahuje miliony vzájemně […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Domácí posilovací techniky s využitím therabandu a uvolnění plosky nohy s pomocí minirolleru u pacientů s myelomem. Setkání 18. května 2018 zahájil předseda spolku a na jeho slova navázal zástupce regionu. Po přivítání všech zúčastněných, milých hostů a přednášejících zazněly jako vždy informace o aktuálním dění v Klubu a […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Praze

Téma: Lze nad myelomem (z)vítězit a jaké možnosti máme k dispozici? Jarní setkání se konalo 14. března 2018 Městského úřadu Praha 5. Toto odpoledne slibovalo mnoho zajímavých informací, protože (z)vítězit na myelomem by si přálo jistě mnoho těch, kterým do života tato nemoc vstoupila. První otázku, kterou jsme si položili […]

pokračování...

Dvacáté čtvrté Info odpoledne v Brně

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládnout myelom? V listopadu se konala další setkání Klubu Brno, po pravidelném úvodním informačním bloku zaměřeném na klubové aktivity uplynulého období jsme se věnovali odborné části programu a snažili se pochopit, jak pohyb může pomoci při léčbě myelomu. Základem každého cvičení je dýchání, a právně dýchat […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s odborníkem. Setkání Klubu Hradec Králové se konalo již po osmnácté dne 27. října 2017. Předseda spolku informoval přítomné o průběhu vzdělávacího semináře v Mikulově, závěrech členské schůze a také zmínil události, které se udály za desetiletou trvání spolku. při příležitosti desetiletého výročí […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Relaps mnohočetného myelomu a současné léčebné možnosti. Ledviny a mnohočetný myelom. Při jarním setkání jsme se sešli dne 12. dubna 2018 v nám známých prostorách Regionálního centra Olomouc. Relaps mnohočetného myelomu a současné léčebné možnosti nám podrobně objasnil doc. Jiří Minařík z Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Léčba myelomu je […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Plzni

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem. Co vlastně doktor sleduje při odběru krve a moče. Podobně jako na jiných regionech jsme i v Plzni nejdříve vyslechli objasnění vztahů mezi pojištěnci, poskytovateli a plátci. Dále pan JUDr. Dostál hovořil napřílad o informovaných souhlasech. V okamžiku příchodu do nemocnice […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Může jóga napomoci pacientům s myelomem? Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem. Doprovodný program: Neuvěřitelný Madagaskar. V Olomouci jsme se sešli ve výborné náladě dne 19. října 2017 v příjemných prostorách Regionálního centra Olomouc. Jak může jóga napomoci nemocným s myelomem nám vysvětlila paní Libuše Pilařová. Celoživotně […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Praze

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem. Doprovodný program: Co nevíme o našich nejbližších přátelích na Zemi? Klubové setkání v Praze proběhlo ve známých prostorách Úřadu městské části Praha 5 dne 18. října 2017. V úvodu hovořila koordinátorka Klubu a připomněla, že za dobu deseti let svého trvání […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládnout mnohočetný myelom – cvičení s fyzioterapeutem. V Hradci Králové se uskutečnilo další z Klubových setkání, sešli jsme se dne 9. června 2017 a pro setkání jsme zvolili příjemné prostory Galerie Artičok. Také v Hradci jsme cvičili spolu s Mgr. Pavlou Straubovou, paní magistra zdůraznila, že […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Plzni

Téma: Nové léky v léčbě mnohočetného myelomu. Jak pohyb pomáhá zvládnout myelom? Členové a přátelé Klubu Plzeň se sešli 6. června 2017 již po dvacáté a jako vždy využili příjemných prostor Hotelu U Pramenů. První přednášející, Mgr. Pavla Straubová představila výhody cvičení s malými míčky. I zde nejdříve paní magistra […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládnout mnohočetný myelom; Dexametazon a jiné steroidy v léčbě mnohočetného myelomu Klubové setkání v Olomouci se uskutečnilo dne 25. května 2017 ve známých prostorách Regionálního centra Olomouc. Paní magistra nejdříve cvičební míček popsala, lze jej pořídit v průměru mezi 22 – 29 cm, míček je jednoduše […]

pokračování...

Dvacáté třetí Info odpoledne v Brně

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem Setkání Klubu Brno proběhlo dne 23. května v Domě Jiřího Gruši v Brně. Toto setkání proběhlo zcela v duchu diskuse o právní problematice, která se mnohých pacientů s myelomem v poslední době bytostně dotýká. Co jsme se dozvěděli? V naší zemi […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Praze

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládout myelom – cvičíme s fyzioterapeutem Dvacáté první setkání Klubu Praha proběhlo dne 22. března 2017 ve známých prostorách Městského úřadu Praha 5. Paní magistra svou přednášku zahájila v obecnější rovině. Připomněla, že většina z nás v současné době trpí nedostatkem pohybu, při chůzi a v […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Biochemie a mnohočetný myelom Doprovodný program: Tradiční čínská medicína Pacienti s mnohočetným myelomem a jejich blízcí se sešli v příjemných prostorách galerie Artičok 11. listopadu 2016. Hlavním přednášejícím byl MUDr. Jakub Radocha, Ph.D. Pan doktor nám nejdříve položil otázku: „Víte co se děje s vaší krví od okamžiku, kdy […]

pokračování...

Dvacáté druhé Info odpoledne v Brně

Téma: Radosti a strasti ambulantního lékaře. Doprovodný program: Pavilon Anthropos, trvalá expozice obrazů Zdeňka Buriana „Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana“ Informační odpoledne v Brně se uskutečnilo 9. listopadu 2016 v prostorách Pavilonu Anthropos. Našim milým přednášejícím se pro tento den stal prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Připravil si […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Jóga a její využití při myelomu – praktický nácvik. Setkání Klubu Plzeň se uskutečnilo 31. října 2016 už po devatenácté ve známých prostorách hotelu U pramenů na ulici Roudné. Po krátkém společenském úvodu dostala prostor naše hlavní přednášející, paní Růžena Moravcová. Paní Moravcová je dlouholetá lektorka jógy a pokusila […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Invalidní důchod a příspěvky pro zdravotně znevýhodněné. Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným myleomem. Patnácté setkání Klubu Olomouc se konalo v odpoledních hodinách dne 8. listopadu 2016 v příjemných prostorách salonku Andromeda Regionálního centra Olomouc. První přednášející, Bc. Eva Látalová, zástupkyně vedoucí sociálního oddělení FN Olomouc si připravila souhrn zásadních informací […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak vlastně mnohočetný myelom škodí organismu? To je otázka, kterou si spolu s námi položil náš hlavní přednášející, MUDr. Jan Straub.  A naštěstí odpověď nepožadoval po nás (podobně jako po medicích), ale měl ji pro nás připravenou. Nejdřív nám ovšem připomněl všechna základní fakta: myelom patří k vzácným onemocněním, nemoc se […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Neuropatie a její léčba u pacientů s MM. Informační odpoledne Klubu Plzeň se konalo dne 14. června 2016 v odpoledních hodinách. Na jaře jsme se opět vrátili do příjemných prostor hotelu U Pramenů. Setkání zahájila paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné, milé hosty a přednášející a popřála všem krásné odpoledne. […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Dentální hygiena – jak ji doma dobře zvládnout, pratické ukázky. Informační odpoledne Klubu Olomouc se konalo 9. června 2016 v salonku Andromeda Regionálního centra Olomouc. Setkání zahájil ing. Zdeněk Chlup, přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne plné zajímavých informací. Následně poděkoval všem milým hostům […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Postižení ledvin u nemocných s mnohočetným myelomem. Další informační odpoledne Klubu Hradec Králové, tentokrát již patnácté, se konalo dne 23. června 2016 v prostorách Galerie Artičok nacházející se na Třídě Karla IV. V těchto prostorách jsme se setkali poprvé, ale doufáme, že ne naposled. Setkání zahájil zástupce regionu ing. Jiří Žíla a […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Brně

Téma: Život s MM aneb jak na to? Možnosti sebepodpory, praktická ukázka. Jarní setkání v Brně se uskutečnilo 15. června 2016 v prostorách Památníku Leoše Janáčka. Jde o zahradní domek, který byl původně postaven pro ředitele varhanické školy a protože se ředitelem stal právě Janáček, většinu svého života, který strávil […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Praze

Téma: Mnohočetný myelom – co si chceme připomenout a co se chceme dozvědět První jarní Info odpoledne Klubu v Praze se konalo dne 23. března 2016. Členové Klubu se sešli ve známých prostorách budovy Úřadu městské části Praha 5 v hojném počtu. Setkání zahájil pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce Dne 21. října 2015 proběhlo už osmnácté Informační odpoledne Klubu Praha, opět jsme se sešli v příjemných prostorách zasedací místnosti Úřadu městké části Praha 5. Setkání tentokrát zahájila PhDr. Ludmila Kotlínová a přivítala všechny přítomné. Téma, které jsme pro […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Neformální diskuse o vlivu životního stylu na mnohočetný myelom Dne 3. listopadu 2015 se konalo sedmácté informační odpoledne Klubu Plzeň. Setkání bylo zahájeno v 14.00 hod., jako hlavní přednášející a milého hosta jsme pozvali MUDr. Miroslavu Schutzovou. Celé setkání jsme tentokrát pojali netradičně. Snad poprvé jsme se sešli na […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Olomouci

Témata: Ledviny a mnohočetný myelom Jak se zdravě hýbat a neublížit si Setkání Klubu pacientů v Olomouci se konalo 12. listopadu 2015 v prostorách Regionálního centra Olomouc v příjemném salonku Andromeda.Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali milé hosty prof. MUDr. Vlastimila Ščudlu, CSc., a MUDr. et Mgr. Jiřího Minaříka, Ph.D. […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Brně

Téma: Mnohočetný myelom, co si potřebujeme připomenout a co se chceme dozvědět? Podzimní setkání v Brně proběhlo na den sv. Martina – 11. listopadu 2015 – v příjemných prostorách Pavilonu Anthropos. Naším milým hostem a hlavním přednášejícím byl doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., kterého jsme mezi námi s radostí přivítali. […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Brně

Téma: Novinky sociálního zabezpečení aneb co bychom měli vědět. Devatenácté setkání Klubu pacientů v Brně se konalo 17. června 2015 v prostorách Moravského zemského muzea. Tentokrát jsme se sešli v Biskupském dvoře v expozici nazvané Mendenalium. Info odpoledne jsme zahájili prohlídkou této expozice, paní průvodkyně nám jednoduše vysvětlila základy genetiky a seznámila nás se […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Jak se zachovat v akutní situaci mimo nemocnici Dne 16. června 2015 se uskutečnilo šestnácté Info odpoledne Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni a i tentokrát jsme pro setkání zvolili příjemné prostředí Hotelu U Pramenů. V úvodu zazněly informace ohledně aktivit Klubu pacientů, koordinátorka spolku zmínila především publikační činnost Klubu a také […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Olomouci

Témata: Moderní prognostické ukazatele u monoklonálních gamapatií Jednou jsme dole a jednou nahoře ….. Dvanácté setkání členů Klubu pacientů v Olomouci se konalo 4. června 2015 v prostorách salonku Centaurus Regionálního centra v Olomouci. Program zahájil a moderoval ing. Zdeněk Chlup spolu s koordinátorkou Klubu pacientů mnohočetný myelom. Ta předala informace z Klubového života […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Na návštěvě v lékárně Čtrnácté setkání členů a přátel Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hradci Králové se konalo 2. června 2015 v prostorách salonku hotelu Černigov. Tentokrát bylo setkání spojeno s konáním členské schůze Klubu Hradce Králové. Hlavním úkolem členské schůze byla volba zástupce Klubu Hradec Králové, který by byl zároveň členem […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Plzni

Témata: Dentální hygiena a mnohočetný myelom Lékárna – doplňkové léky a jejich využití V úterý dne 18. listopadu 2014 proběhlo již patnácté Informační odpoledne regionální skupiny v Plzni. Jako vždy jsme se sešli v příjemném prostředí hotelu U pramenů. Všechny přítomné přivítala paní Perla Veverková a ing. Petr Krátký. Velmi […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Na návštěvě u klinického farmaceuta Dne 18. března 2015 se konalo sedmnácté Informační odpoledne v Praze, v dobře známých prostorách Městského úřadu Praha 5. Programem semináře nás provedl jako vždy pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne. Dále přivítal našeho milého hosta MUDr. Jana Strauba, který si […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Výhody a příspěvky pro sociálně znevýhodněné. Na návštěvě v lékárně. Dne 23. října 2014 se uskutečnilo v prostorách Regionálního centra Olomouc jedenácté Info odpoledne regionální skupiny Olomouc. Moderátorem informačního odpoledne byl Mgr. Ronald Laryš, o klubových aktualitách informovala koordinátorka sdružení. V rámci odborného programu jako první vystoupila Bc. Eva Látalová […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Dentální hygiena jak ji neznáte. Dne 22. října 2014 se uskutečnilo v prostorách Moravského zemského muzea v Brně osmnácté Info odpoledne regionální skupiny Brno. Programem odpoledne provázel pan Luděk Veselý o klubových aktualitách informovala koordinátorka sdružení. Hlavní přednášející Info odpoledne paní Veronika Krejčiříková, působí jako dentální hygienistka v soukromé […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Proč trénovat paměť. Dne 15. října 2014 se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5 šestnácté Info odpoledne regionální skupiny Praha. Celé odpoledne moderoval pan Miran Jireš, o nejdůležitějších novinkách z klubového života informovala koordinátorka sdružení. Paní Hedvika Štolcpartová nám vysvětlila jak to s naší pamětí je a […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Mnohočetný myelom – vše, co vás zajímá. Dne 19. března 2014 se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5 patnácté Info odpoledne regionální skupiny Praha. Celé odpoledne moderoval pan Miran Jireš, o nejdůležitějších novinkách z klubového života informovala koordinátorka sdružení. Velmi rádi jsme mezi námi opět přivítali […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Osteonekróza čelisti a jak jí předcházet. Dentální hygiena a MM. Dne 26. června 2014 se konalo v pořadí již čtrnácté Info odpoledne v Plzni, jako vždy jsme se i tentokrát sešli ve známém prostředí hotelu u Pramenů. Setkání zahájila a vedla paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné a také […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Výživová doporučení pro pacienty s MM. Dentální hygienta jak ji možná neznáte. Dne 5. června 2014 se konalo desáté Info odpoledne regionální skupiny Olomouc. Odpoledne moderoval Mgr. Ronald Laryš, v úvodu krátce promluvil předseda sdružení pan Petr Hylena. Oba pánové popřáli přítomným příjemně strávené odpoledne a získání mnoha užitečných […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Vše, co vás zajímá o MM. Informační odpoledne se uskutečnilo dne 11. června 2014 v nádherném prostředí ZOO Dvůr Králové nad Labem. Úvod setkání patřil předsedovi sdružení, panu Petru Hylenovi. Ve svém vystoupení shrnul informace ze všech setkání a seminářů pořádaných Klaubem pacientů, kterých se za posledního půlroku zúčastnil. […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Na návštěvě v lékárně. Dne 4. června 2014 se uskutečnilo další z Info odpolední Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Sešli jsme se v nádherných prostorách Dietrichštejnského paláce na Zelném trhu. Setkání zahájil místopředseda regionální skupiny pan Luděk Veselý, na jeho slova navázal předseda sdružení pan Petr Hylena, který […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Léčba bolesti u pacientů s MM. Dne 16. října 2013 se již po šestnácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Setkání se uskutečnilo v prostorách Barokního sálu Místodržitelského paláce. Koordinátorka sdružení přivítala všechny zúčastněné a informovala o novinkách posledního období. Hovořila o celorepublikovém vzdělávacím semináři, […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Kvalitní strava jako cesta ke zdraví Již po patnácté se sešli dne 29. května 2013 členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Brně. Znovu jsme zvolili krásné prostory Uměleckoprůmyslového muzea Moravské Galerie v Brně. Setkání bylo zahájeno v půl třetí koordinátorkou sdružení. Informovala o nejzásadnějších novinkách Klubového života […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Brně

Téma: Biochemická laboratoř, cesta laboratorního vzorku od příjmu ke zpracování a laboratorní diagnostika. Nové pohledy na vitamín D. Dne 22. listopadu 2012 se již po čtrnácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom na pravidelném setkání. Setkání se neslo v duchu pětiletého výročí existence sdružení a proto se organizátoři […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Brně

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění. Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s. Dne 4. dubna 2012 se již po třinácté sešli členové a přátelé Klubu pacientů v Brně. V úvodu setkání všechny přítomné pozdravil předseda Klubu ing. Josef Hájek. Odborný program zahájila svým vystoupením Mgr. Michala Filipová, předsedkyně […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Brně

Téma: Psychologie denního života Dne 19. října 2011 se konalo další setkání členů a přátel Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách unversitního kampusu LF MU Brno. Program byl zahájen informacemi o klubových aktivitách posledního období, hovořilo se především o semináři v Lednici a také o projektu Jóga a mnohočetný myelom. […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Brně

Téma: Joga a mnohočetný myelom Dne 23. března 2011 se sešli pacienti a jejich blízcí na tradičním setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom. V úvodu setkání hovořil předseda sdružení, představil právě startující projekt s názvem Jóga a mnohočetný myelom. Regionální skupina v Brně jako první mohla posoudit využitelnost informací, které jim […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Brně

Téma: Léčba bisfosfonáty a možné komplikace této léčby v dutině ústní Dne 13. října 2010 sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách Universitního kampusu lékařské fakulty MU. V úvodu promluvil nově zvolený předseda Klubu, zmínil aktuality uplynulého období a představil nového místopředsedu regionální organizační skupiny Brno. Hlavním […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Brně

Téma: Aktivní pohyb jako účinná podpora psychického prožívání pacientů s mnohočetným myelomem Dne 19. května 2010 se jako tradičně setkali členové Klubu pacientů mnohočetný myelom v prostorách Universitního kampusu LF Masarykovy university v Brně. V úvodu se věnovali klubovým aktivitám minulého období, zásadní informace se týkaly březnového setkání členů výkonného […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Brně

Téma: Aktivní pohyb jako účinná podpora psychického prožívání pacientů s mnohočetným myelomem Dne 6. října 2009 proběhlo podzimní setkání pacientů a členů Klubu v Brně zcela v duchu možností aktivního odpočinku pro pacienty s mnohočetným myelomem. Setkání oficiálně zahájila předsedkyně sdružení. Informovala všechny přítomné o aktuálních novinkách a stala se […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Brně

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu Dne 20. května 2009 proběhlo v prostorách Universitního kampusu LF Masarykovy university v Brně setkání regionální organizační skupiny Brno. V rámci společného dopoledne se účastníci setkání dozvěděli o akcích, které proběhly v uplynulém půl roce a především získali informace o přípravě pacientského […]

pokračování...

Divadelní představení v Brně

Autor: Kevin Kling, hrál: Vladimír Hauser Dne 26. listopadu 2008 se v odpoledních hodinách sešli pacienti a jejich blízcí v Hotelu Kozák v Brně Žabovřeskách, aby shlédli divadelní představení, které napsal v 70tých letech minulého století známý americký autor Kevin Kling. Do téměř devadesáti minut autor rozepsal děj odehrávající se […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Brně

Téma: Sociální problematika Dne 14. října 2008 proběhlo klubové setkání v příjemném prostředí Universitního kampusu lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. V úvodní části vzdělávacího semináře se pacienti a jejich blízcí mohli seznámit s nejnovějšími informacemi z klubového života v roce 2008. Místopředseda Klubu prezentoval výsledky pacientské ankety. Následovala přednáška […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Bisfosfonáty a jejich indikace u pacientů s MM. Stomatologie – péče o dutinu ústní. Již po dvanácté se sešli dne 21. června 2013 členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom v Hradci Králové. Po delší době jsme opět využili vstřícnosti FN Hradec Králové a uspořádali setkání v prostorách Bašteckého […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Jak se orientovat v systému zdravotního pojištění. Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s. Dne 25. 4. 2012 se v hotelu Černigov v Hradci Králové konalo jarní setkání Klubu pacientů. V úvodu setkání všechny přítomné pozdravil předseda Klubu ing. Josef Hájek a místopředseda sdružení pan Petr Hylena. Pánové hovořili mimo jiné […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Jóga a mnohočetný myelom Dne 22. listopadu 2011 se v prostorách fakultní nemocnice Hradec Králové sešla skupina pacientů, aby se dozvěděli aktuální informace z klubového života. Hlavním bodem programu bylo zdravotní cvičení s prvky jógy a možnostmi využití dechových cvičení k pozitivnímu ovlivnění zdravotního stavu. Praktické ukázky cvičení předvedla […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Alternativní metody v léčbě mnohočetného myelomu Dne 20. května 2011 se sešla skupina pacientů ve stylovém prostředí hotelu Korado na Starém náměstí v Moravské Třebové na pravidelném setkání královéhradecké regionální skupiny. Hlavním tématem setkání byla přednáška na téma “Jak může pomoci technika EFT – technika emoční svobody” aplikovaná na […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Současné možnosti v kontinuálním vzdělávání pacientů a jejich blízkých Dne 8. října 2010 se konalo podzimní setkání královéhradecké regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v příjemné restauraci pod Kunětickou horou. Program setkání zahájil a vedl místopředseda naší regionální skupiny, pozvání přijali i milí hosté doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D. […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Novinky a změny v sociálním zabezpečení k 1. 1. 2010, informace o poskytnutí invalidních důchodů a ZTP průkazů Dne 9. června 2010 se uskutečnilo jarní setkání Klubu na místě nám důvěrně známém a námi často navštěvovaném v Bašteckého pavilonu FN Hradec Králové. Jednání zahájil místopředseda Klubu, v úvodu přivítal […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Rehabilitace a instrukce k používání turistických holí Dne 23. října 2009 proběhlo další setkání členů a přátel Klubu, tentokrát ve starobylém městě Pardubice. Členům naší organizace se podařilo zajistit velmi důstojné prostory v nově vybudovaném Administrativním centru DOMEC. Moderátoři setkání přivítali všechny přítomné, úvod patřil organizačním záležitostem, které bylo […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu Dne 15. 5. 2009 se v Novém Městě nad Metují uskutečnilo další setkání královéhradecké regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom. Stále je tak dodržován dohodnutý princip, že pořádání setkání bude pokaždé někde jinde v územním obvodu FN Hradec Králové. Motivem je […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu Dne 15. 5. 2009 se v Novém Městě nad Metují uskutečnilo další setkání královéhradecké regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom. Stále je tak dodržován dohodnutý princip, že pořádání setkání bude pokaždé někde jinde v územním obvodu FN Hradec Králové. Motivem je […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Hradci Králové

Téma: Dostupnost léků nových technologií Dne 17. 10. 2008 se v Chrudimi uskutečnilo další setkání regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom, pořádané jako „Vzdělávací seminář pro pacienty a jejich blízké“. V souladu s dohodou členů královéhradecké skupiny z května 2008 bylo setkání uskutečněno v Chrudimi. Motivem pro pořádání setkání […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným myelomem. Jak může psycholog přispět k léčbě bolesti? Dne 10. listopadu 2013 se konalo již deváté Info odpoledne – klubové setkání regionální organizační skupiny v Olomouci. Setkání zahájil Mgr. Ronald Laryš, přivítal všechny přítomné včetně hostů a popřál všem příjemné a informacemi naplněné […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Olomouci

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění. Dne 1. listopadu 2012 se v prostorách Regionálního olomouckého centra setkali na svém osmém setkání členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom. V úvodu setkání promluvil místopředseda regionální skupiny Mgr. Ronald Laryš, přivítal všechny přítomné účastníky a především poděkoval za účast […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Olomouci

Téma: Vývoj diagnostiky a léčby z pohledu posledních čtyř desetiletí Ve čtvrtek 17. května 2012 proběhlo sedmé setkání Klubu pacientů mnohočetný myelom ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Čestným hostem setkání byl Mons. Jan Graubner arcibiskup Olomoucký, přivítal všechny přítomné a ve svém krátkém vystoupení popřál pacientům hodně síly […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Ledviny a mnohočetný myelom. Stomatologická péče. Dávky a služby sociální péče Setkání Klubu dne 19. května 2011 zahájil a úvodní slovo přednesl mluvčí regionální skupiny Olomouc, jako první vystoupil předseda sdružení, hovořil především o jednání s MZ ČR a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Všechny přítomné pozval na ceslostátní […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Co nového v léčbě mnohočetného myelomu Moderování setkání, které se konalo dne 27. října 2010 připadlo tradičně mluvčímu regionální skupiny, přivítal milé hosty a předal slovo předsedovi Klubu, který informoval o činnosti organizace v uplynulém období. Velký zájem vzbudil nový multimediální program pro pacienty a jejich blízké, který může […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Olomouci

Téma: Klinické projevy postižení pohybového aparátu. Rehabilitační techniky, lázeňská léčba u MM Dne 21. května 2010 si pro své, v pořadí již čtvrté setkání, zvolila olomoucká regionální organizační skupina Klubu pacientů mnohočetný myelom velice příjemné prostory salonku s příznačným označením „Perseus“ v Regionálním centru Olomouc. Po úvodním vystoupení místopředsedy ROS […]

pokračování...

Třetí Info odpoledne v Olomouci

Téma: Praktický návod k hodnocení laboratorních nálezů u mnohočetného myelomu Dne 9. října 2009 proběhlo další klubové setkání olomoucké regionální organizační skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom, které se tentokrát uskutečnilo na akademické půdě v prostorách auly Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahájení setkání a průvodního slova se ujal mluvčí […]

pokračování...

Druhé Info odpoledne v Olomouci

Téma: Předání prvotní informace ve vztahu k onkologické diagnóze, postupy v léčbě mnohočetného myelomu Druhé setkání 22. května 2009 regionální organizační skupiny Olomouc se uskutečnilo v příjemném prostředí Divadla hudby v Olomouci, celkem se sešlo na padesát pacientů s rodinnými příslušníky a hosty. Zahájení setkání se ujal mluvčí regionální skupiny. […]

pokračování...

První Info odpoledne v Olomouci

Téma: Nové přístupy v léčbě první linie První ustanovující setkání regionální organizační skupiny v Olomouci se uskutečnilo dne 21. listopadu 2008 v prostorách posluchárny Fakultní nemocnice v Olomouci z iniciativy pacientů s mnohočetným myelomem, jimž velkou podporu poskytl přednosta III. Interní kliniky, profesor MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Setkání organizačně připravila […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Bolest a mnohočetný myelom Dne 6. 11. 2013 se uskutečnilo podzimní Info odpoledne regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni. Začátek setkání byl stanoven na 14.00 hod, sešli jsme se jako tradičně v salonku hotelu U Pramenů. První informace předala koordinátorka sdružení, hovořilo se především o vzdělávacím semináři […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Porozumnění laboratorním hodnotám Dne 18. 6. 2013 se uskutečnilo ve známém prostředí salonku hotelu “U pramenů” Info odpoledne Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni. Schůzku zahájila a vedla paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné a členy Klubu včetně jejich doprovodu a milé hosty. Úvod patřil Mgr. Alici Onderkové, která […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Plzni

Téma: Správná výživa u pacientů s mnohočetným myelomem Dne 3. 7. 2012 se uskutečnilo další z pravidelných setkání regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni. Sympatická přednášející pani Jaroslava Kreutzbergová, DiS, vedoucí nutriční terapeutka z oddělení klinické dietologie FN Plzeň nás na začátku své přednášky upozornila na to, že […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Plzni

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění. Platforma zdravotních pojištěnců ČR o.s. Dne 18. 4. 2012 se uskutečnilo na tradičním místě v salonku hotelu U pramenů jarní setkání Klubu pacientů v Plzni. V úvodu setkání vystoupil předseda sdružení ing. Josef Hájek a podrobně hovořil o aktuálním dění v […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Plzni

Téma: Sociální politika a pacienti. Cvičíme se Západočeskou školou jógy – praktické ukázky Dne 14. června 2011 se uskutečnilo jarní setkání pacientů a jejich blízkých v Plzni. S první přednáškou vystoupila paní Petra Kolerusová, hovořila o sociální péči se zaměřením na invalidní důchod a podmínky pro získání průkazů ZP a […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Plzni

Téma: Mnohočetný myelom a ledviny – výměna zkušeností z léčby MM Jako pokaždé jsme se sešli 2. listopadu 2010 v salonku hotelu „U pramenů“, setkání společně s naší ošetřující lékařkou MUDr. Miroslavou Schützovou zajistila a řídila mluvčí naší skupiny. Přivítala milé hosty, zvláště přítomnost pana primáře Kozy byla pro nás […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Plzni

Téma: Rehabilitace a správné používání trekových holí. Myelom a stomatologie Jarní setkání se uskutečnilo 8. června 2010 tradičně v salonku hotelu „U pramenů“. Setkání spolu s MUDr. Miroslavou Schützovou zajistila a řídila mluvčí naší regionální skupiny. Na začátku našeho setkání obdržel každý z pacientů sadu trekových holí. Sadu jsme si […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Plzni

Téma: Kritické okamžiky prvního a dalších relapsů z hlediska psychického prožívání V Plzni se uskutečnilo 3. listopadu 2009 další setkání Klubu pacientů MM regionální skupiny Plzeň, jako již tradičně v salonku hotelu „U pramenů“, jehož vlastníkem je FN Plzeň. Setkání zahájila a řídila mluvčí skupiny. První sdělení patřilo MUDr. Miroslavě […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Plzni

Téma: Změny psychického prožívání v období prvního relapsu Již popáté se dne 12. května 2009 konalo setkání Klubu pacientů regionální skupiny v Plzni. Sešli jsme se jako tradičně ve 14.30 hod. v salonku Hotelu U Pramenů, setkání se zúčastnilo přes dvacet pacientů a jejich blízkých. Do programu jsme zařadili projednání […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Plzni

Téma: Rehabilitace u pacientů s mnohočetným myelomem Dne 12. listopadu 2008 se uskutečnilo, již čtvrté setkání Klubu pacientů regionální organizační skupiny v Plzni. Setkání se konalo od 14.00 hod. v domě U pramenů, v konferenčním sále, kde byla k dispozici i videotechnika. Setkání se zúčastnilo přes dvacet pacientů, z Brna […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Diagnostika, léčba a prevence osteonekróz. Stomatologie – hygiena dutiny ústní, praktická ukázka. Dne 23. října 2013 se konalo již čtrnácté Info odpoledne regionální skupiny Klubu pacientů MM v Praze. Odborný program garantovala MUDr. Gabriela Pavlíková, primářka Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LFUK a VFN v Praze. Hovořila […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Praze

Téma: Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným  myelomem Dne 21. března 2013 proběhlo další z řady klubových vzdělávacích setkání členů a přátel Klubu pacientů MM v Praze. I tentokrát za námi v úvodu setkání přišel náš milý host, pan Marek Kukrle. Hlavním přednášejícím vzdělávacího semináře byl MUDr. Petr Pavlíček, lékař […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění Dne 24. října 2012 se sešli členové Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze na svém dvanáctém setkání. Pokračovali jsme tak v sérii sdělení, kterou pro naši organizaci připravila jako vzdělávací semináře Platforma zdravotních pojištěnců zastoupených Mgr. Michalou Filipovou a JUDr. Ondřejem […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Praze

Téma: Myelom a jóga, praktické ukázky jógových cvičení Již po jedenácté se 6. června 2012 sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom, tentokrát na netradičním místě v prostorách Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Program se rovněž odvíjel v netradičním duchu, setkání bylo zaměřeno na jógu a praktické […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Praze

Téma: Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu Pacienti a jejich blízcí se sešli první jarní den 21. března 2012 a jak již se stává milou tradicí, v úvodu setkání nás přišel pozdravit člen zastupitelstva Prahy 5, pan Marek Kukrle. O plánovaných aktivitách Klubu pacientů hovořila koordinátorka sdružení. Setkání dále pokračovalo […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Praze

Téma: Stomatologická praxe versus preparáty pro léčbu MM Podzimní setkání přátel Klubu se uskutečnilo ve středu 26. října 2011 v prostorách staré budovy Městské části Praha 5. Vedení setkání se ujal jeden z členů pražské skupiny a přivítal všechny přítomné. Bohužel se na naše setkání diky pracovnímu vytížení nedostavil hlavní […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Praze

Téma: Jak zvládat depresi při diagnóze MM Jarní setkání se uskutečnilo ve středu 27. dubna 2011. V úvodu setkání nás navštívil člen zastupitelstva pan Marek Kukrle, ve svém krátkém vystoupení popřál všem přítomným příjemný den a ujistil je, že Rada městské části Prahy 5 bude i ndaále podprovat aktivity našeho […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Praze

Téma: Význam bisfosfonátů při léčbě MM a jejich vliv na stomatologické problémy pacienta V úterý 19. října 2010 se sešli pacienti s mnhočetným mmyelomem na tradičním podzimním setkání v Praze, vlastní program setkání začal tradičně informacemi z klubového života. Osobně se několika větami představil i nově zvolený předseda Klubu. Koordinátorka […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Praze

Téma: Psychologie všedního dne pacientů s mnohočetným myelomem V úterý 20. dubna 2010 se uskutečnilo šesté pražské setkání Klubu pacientů a jejich blízkých v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5. Letošní jarní akce se zúčastnilo téměř 50 % členů pražské ROS a k tomu řada jejich blízkých a dalších […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Praze

Téma: Indikace a kontraindikace lázeňské léčby u pacientů s mnohočetným myelomem V úterý 20. října 2009 proběhl v Praze další vzdělávací seminář a společné klubové setkání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Po úvodních informacích vystoupila doc. MUDr. Dobroslava Jandová, CSc., přednostka kliniky rehabilitačního lékařství FNKV, s plánovanou přednáškou […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Praze

Téma: Aktuality ve farmacii a lékárnictví Dne 21. října 2009 se sešli členové regionální organizační skupiny Praha v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5, program byl připraven členy výboru regionální organizační skupiny. Hlavní přednášející, prim. MUDr. Jan Straub hovořil o postupech a možnostech léčby při relapsu onemocnění mnohočetný myelom. Na […]

pokračování...

Třetí Info odpoledne v Praze

Téma: Cílená rehabilitace, psychologická podpora V úterý 21. dubna 2009 se v Praze uskutečnil pravidelný jarní vzdělávací seminář a společné setkání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Po obvyklých stručných informacích o aktivitách Klubu v období od minulého setkání vystoupila s první přednáškou paní Mgr. Pavla Straubová na téma „Cílená rehabilitace […]

pokračování...