Život s mnohočetným myelomem

Publikováno 26.1. 2017

Další ze série celodenních vzdělávacích seminářů pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké s názvem „Život s mnohočetným myelomem“ se bude konat dne 16. května 2017 v Praze. V rámci programu vystoupí odborníci pro léčbu mnohočetného myelomu z léčebných center VFN Praha, FN Královské Vinohrady a FN Plzeň. Odpolední program bude věnován zdravotnímu právu a zákonným nárokům pacientů v rámci systému zdravotního pojištění v ČR.

Všem, kterým do života vstoupil mnohočetný myelom, jsou srdečně vítáni.

Pozvánka na vzdělávací seminář

Program vzdělávacího semináře