Klub Praha

Dvacáté druhé Info odpoledne v Praze

Téma: Novinky ve zdravotnickém právu – diskuse s právníkem. Doprovodný program: Co nevíme o našich nejbližších přátelích na Zemi? Klubové setkání v Praze proběhlo ve známých prostorách Úřadu městské části Praha 5 dne 18. října 2017. V úvodu hovořila koordinátorka Klubu a připomněla, že za dobu deseti let svého trvání […]

pokračování...

Dvacáté první Info odpoledne v Praze

Téma: Jak pohyb pomáhá zvládout myelom – cvičíme s fyzioterapeutem Dvacáté první setkání Klubu Praha proběhlo dne 22. března 2017 ve známých prostorách Městského úřadu Praha 5. Paní magistra svou přednášku zahájila v obecnější rovině. Připomněla, že většina z nás v současné době trpí nedostatkem pohybu, při chůzi a v […]

pokračování...

Dvacáté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak vlastně mnohočetný myelom škodí organismu? To je otázka, kterou si spolu s námi položil náš hlavní přednášející, MUDr. Jan Straub.  A naštěstí odpověď nepožadoval po nás (podobně jako po medicích), ale měl ji pro nás připravenou. Nejdřív nám ovšem připomněl všechna základní fakta: myelom patří k vzácným onemocněním, nemoc se […]

pokračování...

Devatenácté Info odpoledne v Praze

Téma: Mnohočetný myelom – co si chceme připomenout a co se chceme dozvědět První jarní Info odpoledne Klubu v Praze se konalo dne 23. března 2016. Členové Klubu se sešli ve známých prostorách budovy Úřadu městské části Praha 5 v hojném počtu. Setkání zahájil pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné […]

pokračování...

Osmnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce Dne 21. října 2015 proběhlo už osmnácté Informační odpoledne Klubu Praha, opět jsme se sešli v příjemných prostorách zasedací místnosti Úřadu městké části Praha 5. Setkání tentokrát zahájila PhDr. Ludmila Kotlínová a přivítala všechny přítomné. Téma, které jsme pro […]

pokračování...

Sedmnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Na návštěvě u klinického farmaceuta Dne 18. března 2015 se konalo sedmnácté Informační odpoledne v Praze, v dobře známých prostorách Městského úřadu Praha 5. Programem semináře nás provedl jako vždy pan Miran Jireš, přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne. Dále přivítal našeho milého hosta MUDr. Jana Strauba, který si […]

pokračování...

Šestnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Proč trénovat paměť. Dne 15. října 2014 se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5 šestnácté Info odpoledne regionální skupiny Praha. Celé odpoledne moderoval pan Miran Jireš, o nejdůležitějších novinkách z klubového života informovala koordinátorka sdružení. Paní Hedvika Štolcpartová nám vysvětlila jak to s naší pamětí je a […]

pokračování...

Patnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Mnohočetný myelom – vše, co vás zajímá. Dne 19. března 2014 se uskutečnilo v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Praha 5 patnácté Info odpoledne regionální skupiny Praha. Celé odpoledne moderoval pan Miran Jireš, o nejdůležitějších novinkách z klubového života informovala koordinátorka sdružení. Velmi rádi jsme mezi námi opět přivítali […]

pokračování...

Čtrnácté Info odpoledne v Praze

Téma: Diagnostika, léčba a prevence osteonekróz. Stomatologie – hygiena dutiny ústní, praktická ukázka. Dne 23. října 2013 se konalo již čtrnácté Info odpoledne regionální skupiny Klubu pacientů MM v Praze. Odborný program garantovala MUDr. Gabriela Pavlíková, primářka Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LFUK a VFN v Praze. Hovořila […]

pokračování...

Třinácté Info odpoledne v Praze

Téma: Léčba bolesti u pacientů s mnohočetným  myelomem Dne 21. března 2013 proběhlo další z řady klubových vzdělávacích setkání členů a přátel Klubu pacientů MM v Praze. I tentokrát za námi v úvodu setkání přišel náš milý host, pan Marek Kukrle. Hlavním přednášejícím vzdělávacího semináře byl MUDr. Petr Pavlíček, lékař […]

pokračování...

Dvanácté Info odpoledne v Praze

Téma: Jak se orientovat v systému veřejného zdravotního pojištění Dne 24. října 2012 se sešli členové Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze na svém dvanáctém setkání. Pokračovali jsme tak v sérii sdělení, kterou pro naši organizaci připravila jako vzdělávací semináře Platforma zdravotních pojištěnců zastoupených Mgr. Michalou Filipovou a JUDr. Ondřejem […]

pokračování...

Jedenácté Info odpoledne v Praze

Téma: Myelom a jóga, praktické ukázky jógových cvičení Již po jedenácté se 6. června 2012 sešli členové a přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom, tentokrát na netradičním místě v prostorách Městské knihovny na Mariánském náměstí v Praze. Program se rovněž odvíjel v netradičním duchu, setkání bylo zaměřeno na jógu a praktické […]

pokračování...

Desáté Info odpoledne v Praze

Téma: Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu Pacienti a jejich blízcí se sešli první jarní den 21. března 2012 a jak již se stává milou tradicí, v úvodu setkání nás přišel pozdravit člen zastupitelstva Prahy 5, pan Marek Kukrle. O plánovaných aktivitách Klubu pacientů hovořila koordinátorka sdružení. Setkání dále pokračovalo […]

pokračování...

Deváté Info odpoledne v Praze

Téma: Stomatologická praxe versus preparáty pro léčbu MM Podzimní setkání přátel Klubu se uskutečnilo ve středu 26. října 2011 v prostorách staré budovy Městské části Praha 5. Vedení setkání se ujal jeden z členů pražské skupiny a přivítal všechny přítomné. Bohužel se na naše setkání diky pracovnímu vytížení nedostavil hlavní […]

pokračování...

Osmé Info odpoledne v Praze

Téma: Jak zvládat depresi při diagnóze MM Jarní setkání se uskutečnilo ve středu 27. dubna 2011. V úvodu setkání nás navštívil člen zastupitelstva pan Marek Kukrle, ve svém krátkém vystoupení popřál všem přítomným příjemný den a ujistil je, že Rada městské části Prahy 5 bude i ndaále podprovat aktivity našeho […]

pokračování...

Sedmé Info odpoledne v Praze

Téma: Význam bisfosfonátů při léčbě MM a jejich vliv na stomatologické problémy pacienta V úterý 19. října 2010 se sešli pacienti s mnhočetným mmyelomem na tradičním podzimním setkání v Praze, vlastní program setkání začal tradičně informacemi z klubového života. Osobně se několika větami představil i nově zvolený předseda Klubu. Koordinátorka […]

pokračování...

Šesté Info odpoledne v Praze

Téma: Psychologie všedního dne pacientů s mnohočetným myelomem V úterý 20. dubna 2010 se uskutečnilo šesté pražské setkání Klubu pacientů a jejich blízkých v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5. Letošní jarní akce se zúčastnilo téměř 50 % členů pražské ROS a k tomu řada jejich blízkých a dalších […]

pokračování...

Páté Info odpoledne v Praze

Téma: Indikace a kontraindikace lázeňské léčby u pacientů s mnohočetným myelomem V úterý 20. října 2009 proběhl v Praze další vzdělávací seminář a společné klubové setkání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Po úvodních informacích vystoupila doc. MUDr. Dobroslava Jandová, CSc., přednostka kliniky rehabilitačního lékařství FNKV, s plánovanou přednáškou […]

pokračování...

Čtvrté Info odpoledne v Praze

Téma: Aktuality ve farmacii a lékárnictví Dne 21. října 2009 se sešli členové regionální organizační skupiny Praha v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5, program byl připraven členy výboru regionální organizační skupiny. Hlavní přednášející, prim. MUDr. Jan Straub hovořil o postupech a možnostech léčby při relapsu onemocnění mnohočetný myelom. Na […]

pokračování...

Třetí Info odpoledne v Praze

Téma: Cílená rehabilitace, psychologická podpora V úterý 21. dubna 2009 se v Praze uskutečnil pravidelný jarní vzdělávací seminář a společné setkání pacientů s mnohočetným myelomem a jejich blízkých. Po obvyklých stručných informacích o aktivitách Klubu v období od minulého setkání vystoupila s první přednáškou paní Mgr. Pavla Straubová na téma „Cílená rehabilitace […]

pokračování...